Om pollenallergi

Allergi är en överkänslighetsreaktion som utlöses av att immunförsvaret reagerar på ett onormalt sätt. Allergier kan ofta påvisas genom allergitester. Allergiska reaktioner kan utlösa nässelutslag, eksem, hösnuva, astma, och svullnad i mun och svalg. Allvarliga allergiska reaktioner kan leda till en allergichock, som kan vara livshotande om snabb behandling inte sätts in.

Allergierna, eller i varje fall antalet individer som drabbas av allergiska reaktioner, ökade under 1900-talet, framför allt i de industrialiserade länderna. De vanligaste allergenerna, d.v.s. allergiframkallande ämnen, är pollen, mögel, kvalster, pälsdjur och insekter.

Pollenallergi

Pollen är de små korn som växter använder för att fortplanta sig. Pollenkornen sprids med vinden över stora arealer, och när de kommer i kontakt med slemhinnorna i näsan och luftvägarna utlöses allergiska reaktioner. Detta kan leda till nysningar, klåda, nästäppa, hosta, trötthet och andnöd. Pollenallergi förknippas främst med hösnuva, men kan även ge upphov till astma. I Sverige är det framför allt pollen från lövträd som björk, al och hassel, olika sorters gräs och gråbo som kan ge upphov till allergiska besvär. Lövträden blommar under våren, framför allt i april och maj, gräsen blommar under sommaren och på sensommaren och hösten blommar gråbon.

Vid en allergisk reaktion frigörs histamin, ett ämne som är en del av kroppens immunförsvar, och som orsakar de allergiska reaktionerna. För att behandla pollenallergi används därför antihistaminer, ämnen som motverkar histaminet och därmed reaktionerna. Exempel på sådana ämnen är loratadin, cetirizin och desloratadin. Samtliga typer av antihistamin påverkar det autonoma nervsystemet, vilket kan medföra biverkningar såsom hjärtklappning och hyperventilering.
Vid långvariga eller allvarliga besvär används nässpray eller pulverinhalator med kortisonpreparat.

Tips för pollenallergiker

•    Ta del av pollen- och väderprognoserna. Nederbörd leder ofta till sänkta pollenhalter, medan varmt väder och vind ökar pollenspridningen.
•    Vistas inte utomhus mer än nödvändigt när pollenhalten i luften är högre än normalt.
•    Stäng alla fönster.