Ny forskning om allergi

Ny forskning visar att en allergisk chock även styrs av nervcellerna i kroppen – det är nämligen inte bara immunceller, vilket man förr trodde, som ligger bakom vilka reaktioner vi får när vi kommer i kontakt med allergiframkallande ämnen.

Tidigare har vi skrivit om hur olika allergier tar sig olika uttryck beroende vilken typ av allergi man har, men nu har forskarna kommit fram till att oavsett allergi så beror våra reaktioner också på våra nervceller och inte bara på immuncellerna vilket man tidigare trott. Det skriver tidningen Forskning.se som drivs av en rad olika myndigheter och forskningsinstitut om i en artikel som publicerades i dagarna. Där berättar man bland annat om hur, förutom immunceller, även histaminkänsliga nervceller bär ansvar för hur vi reagerar vid kontakt med allergiframkallande ämnen då dessa celler kommunicerar med hjärnan. Vad man nu gör är att forskare i Uppsala är i full färd med att undersöka hur dessa nervceller kan regleras.

Vad händer i kroppen vid en allergichock?

Female doctor sitting at desk in office talking on phone.

Att en allergisk reaktion kan leda till ett livshotande tillstånd, vilket kallas anafylaktisk chock, det vet vi redan. Men visste du att vad som händer i kroppen när vi kommer i kontakt med ett allergiframkallande är att ämnet direkt upptäcks av antikroppar? Vad som händer sedan är att antikropparna binder ämnet till immunceller som då utsöndrar histamin vilket i sin tur gör att vi får allergiska symptom. Och det är just av denna anledning som man antagit att alla allergiska reaktioner just enbart berott på överaktivt immunsystem. Det är dock detta man nu genom en studie i Uppsala funnit hur histaminkänsliga nervceller i periferin när allt ovanstående händer också kan ha ett finger med i spelet och ligga till orsak för allergiska reaktioner såsom klåda, utslag och andningssvårigheter vilka allihop kan få allvarliga konsekvenser. Av dem enkla anledningen är denna nya upptäckt om sambandet med nerverna något som i slutänden kan rädda liv!